Árufuvarozói vállalkozói

Árufuvarozói vállalkozóiMilyen tevékenység végzéséhez szükséges: belföldi és nemzetközi árufuvarozáshoz a vállalkozások szakmai vezetőinek
A képesítés megszerezhető: belföldön végzett fuvarozáshoz; belföldi és nemzetközi fuvarozáshoz

Fajtái: Korlátozás nélkül érvényes (nemzetközi) képesítés. Ilyen képesítést kell szereznie annak a személynek, aki olyan gazdálkodó szervezetnél kíván szakmai irányítóként működni, amelyik nemzetközi közúti árufuvarozást is kíván végezni.

Árufuvarozó-vállalkozói képesítést kaphat az a személy, és aki

 • kizárólag mezőgazdasági vontatót, lassú járművet és azokhoz kapcsolt pótkocsit, továbbá
 • 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó járművet üzemeltető gazdálkodó szervezetnél kíván szakmai irányítóként működni
 • A kisáruszállítók engedélykötelezettségének hazai jogi szabályozása 2021. december 27-én született meg, amikor kihirdették a 791/2021 (XII. 27.)-es kormányrendeletet.
  A 2,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységet közúti árutovábbítási engedély meglétéhez köti. A változás 2022. május 21-től hatályos.

A jegyzeteket a tanfolyam idejére ingyenesen biztosítjuk.

Vizsgára bocsátási feltétel: tanfolyam elvégzése, és a tanfolyam díjának megfizetése

A vizsga tárgyai, módszere:

 • Jogi ismeretek: számítógépes vizsga + szóbeli
 • Gazdasági, pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek: számítógépes vizsga + szóbeli
 • Munkaügyi ismeretek: számítógépes vizsga + szóbeli
 • Árufuvarozási ismeretek: számítógépes vizsga + szóbeli
 • Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek: számítógépes vizsga + szóbeli
 • Vámismeretek: számítógépes vizsga + szóbeli
 • Esettanulmány megoldása írásbeli
x Széchenyi2020