Oktatóink

Koroknai Imre

Koroknai Imre

iskolavezető
Koroknai Árpád

Koroknai Árpád

szakoktató
Bemutatkozás
Koroknai Tibor

Koroknai Tibor

szakoktató
Bemutatkozás
Koroknai Norbert

Koroknai Norbert

szakoktató
Bemutatkozás
Csige Zoltán

Csige Zoltán

szakoktató
Bemutatkozás
Sebők István

Sebők István

szakoktató
Bemutatkozás
Tóth Árpád

Tóth Árpád

szakoktató
Bemutatkozás
Nagy Lajos

Nagy Lajos

szakoktató
Bemutatkozás
Magyar Sándor

Magyar Sándor

szakoktató
Bemutatkozás
Katona Richárd

Katona Richárd

szakoktató
Bemutatkozás
Katona László

Katona László

szakoktató
Bemutatkozás
Dr. Nagy Imre

Dr. Nagy Imre

szakoktató
Bemutatkozás
Nagy István

Nagy István

szakoktató
Bemutatkozás
Tarr Sándor

Tarr Sándor

szakoktató
Bemutatkozás
Vezendiné Gulyás Ágnes

Vezendiné Gulyás Ágnes

Szakoktató
Vezendi András

Vezendi András

Szakoktató
Bemutatkozás