Oktatóink

Koroknai Imre

Koroknai Imre

Iskolavezető
Koroknai Árpád

Koroknai Árpád

Szakoktató
Bemutatkozás
Koroknai Tibor

Koroknai Tibor

Szakoktató
Bemutatkozás
Koroknai Norbert

Koroknai Norbert

Szakoktató
Bemutatkozás
Baradács Péter

Baradács Péter

Szakoktató
Bemutatkozás
Balogh László

Balogh László

Szakoktató
Barna Attila

Barna Attila

Szakoktató
Bemutatkozás
Csige Zoltán

Csige Zoltán

Szakoktató
Bemutatkozás
Dr. Nagy Imre

Dr. Nagy Imre

Szakoktató
Bemutatkozás
Földi Attila

Földi Attila

Szakoktató, motoros vezetéstechnikai instruktor
Bemutatkozás
Gajdán Judit

Gajdán Judit

Szakoktató
Bemutatkozás
Magyar Sándor

Magyar Sándor

Szakoktató
Bemutatkozás
Nagy Adél

Nagy Adél

Szakoktató
Bemutatkozás
Nagy Lajos

Nagy Lajos

Szakoktató
Bemutatkozás
Nagy Viktor Kálmán

Nagy Viktor Kálmán

Szakoktató
Bemutatkozás
Nagy Zoltán

Nagy Zoltán

Szakoktató
Bemutatkozás
Ragályi Sándor

Ragályi Sándor

Szakoktató
Bemutatkozás
Katona Richárd

Katona Richárd

Szakoktató
Bemutatkozás
Sebők István

Sebők István

Szakoktató
Bemutatkozás
Szél László

Szél László

Szakoktató
Bemutatkozás
Szűcs László

Szűcs László

Szakoktató
Bemutatkozás
Tarr Sándor

Tarr Sándor

Szakoktató
Bemutatkozás
Tatár-Kis Bence

Tatár-Kis Bence

Szakoktató
Bemutatkozás
Tóth István

Tóth István

Szakoktató
Bemutatkozás
Tóth Árpád

Tóth Árpád

Szakoktató
Bemutatkozás
Tóth Károly Tamás

Tóth Károly Tamás

Szakoktató
Bemutatkozás
Vezendi András

Vezendi András

Szakoktató
Bemutatkozás
Vezendiné Gulyás Ágnes

Vezendiné Gulyás Ágnes

Szakoktató
Bemutatkozás
Zöld Gergő

Zöld Gergő

Szakoktató
Bemutatkozás
x Széchenyi2020