Undort keltő anyagok belföldi közúti szállítása

A tanfolyam tantárgyai:

 • Alapismeretek: 3 óra
 • Szállítási ismeretek: 5 óra

A képzés célja:
Undort keltő anyagok belföldi közúti szállításaA szaktanfolyam célja az undort keltő anyagok belföldi közúti szállításával együtt járó kockázat csökkentése, a biztonság és ezen belül a kezelési biztonság fokozása a szaktanfolyami képzés révén. A hallgatók ismerjék meg az undort keltő anyagok szállításával kapcsolatos előírásokat, szerezzék meg a munkájuk ellátásához szükséges ismereteket. Ezen ismeretek gyakorlati alkalmazásával növeljék az undort keltő anyagok belföldi közúti szállításának biztonságát. Megismerjék az undort keltő anyagok főbb tulajdonságait, az esetlegesen meglévő egészségkárosító hatás elhárítása érdekében szükséges teendőket és a közúti szállítás biztonságos végrehajtására vonatkozó előírásokat.

A képzés feladata, követelményrendszere:
A szaktanfolyam során a következő készségeket és képességeket kell a járművezetőknek elsajátítaniuk, fejleszteniük annak érdekében, hogy képesítésük révén megfelelő szintű szakértelemmel rendelkezzenek:

 • az undort keltő anyagok szállítása során betartandó általános előírások
 • a szállítandó anyagok ártalmas tulajdonságai
 • a hulladékok szállításával kapcsolatos környezetvédelmi információk
 • környezetszennyezés esetére vonatkozó teendők (a forgalom biztosítása, védőfelszerelések használata stb.)
 • a gépkocsivezető teendői az undort keltő anyag szállítása során
 • az undort keltő anyagot szállító járművek műszaki felszerelései és működési módjuk
 • az undort keltő anyag be- és kirakása során betartandó óvintézkedések
 • a polgári felelősségre vonatkozó általános információk
 • a küldeménydarabok mozgatásának és halmazolásának ismerete
 • a tartányjármű vagy tankkonténer menet közbeni viselkedése, beleértve a rakomány mozgását és a töltési és
  ürítési rendszereket.

Az undort keltő és fertőzés okozására alkalmas anyagok közé olyanok tartoznak, amelyek – eredetüktől függetlenül – bűzösek, visszataszítóak, undort keltőek, vagy fertőző tulajdonsággal rendelkeznek. Például:

 • friss inak
 • friss enyvbőr és ezek nyesedékei
 • nyers disznósörte
 • nyers disznószőr
 • friss bőrök
 • friss vagy szárított szarvak
 • paták
 • csontok
 • bőrenyv gyártásánál használt üst üledék
 • anatómiai részek
 • zsigerek
 • mirigyek
 • friss borjúgyomrok
 • ürülékanyagok
 • istállótrágya

Vizsgatárgyak:

 • Alapismeretek
 • Szállítási ismeretek
x Széchenyi2020