Módosuló KRESZ vizsga támogatás

A családok védelme érdekében  a sikeres KRESZ vizsga napján a  csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy  gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő személy is kaphat állami támogatást 2020.07.01-től:

Magyar Közlöny 83. szám 2020.04.22.

146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az első sikeres nyelvvizsga, az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, továbbá a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság családok védelme érdekében történő kiterjesztéséről 2163. old.

  1. A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása
  2. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 2/A §-sal egészül ki:

„2/A.  § A támogatást – a 2. §-ban foglaltakon túl – az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.  § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy is igénybe veheti, aki a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve hogy a 2. § alapján a támogatást még nem vette igénybe.

  1. § Az R2. a következő 9. §-sal egészül ki:
  2. § E rendeletnek a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az első sikeres nyelvvizsga, az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, továbbá a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság családok védelme érdekében történő kiterjesztéséről szóló 146/2020. (IV. 22.) Korm.  rendelettel megállapított 2/A §-a alapján támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a  támogatás alapjául szolgáló sikeres közlekedési alapismeretek vizsganapra a Módr. hatálybalépését követően került sor.”
  3. § Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.

 

Forrás

x Széchenyi2020