Vállalkozói képzés (árufuvarozói)

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: belföldi és nemzetközi árufuvarozáshoz a vállalkozások szakmai vezetőinek
A képesítés megszerezhető: belföldön végzett fuvarozáshoz; belföldi és nemzetközi fuvarozáshoz

Fajtái: Korlátozás nélkül érvényes (nemzetközi) képesítés. Ilyen képesítést kell szereznie annak a személynek, aki olyan gazdálkodó szervezetnél kíván szakmai irányítóként működni, amelyik nemzetközi közúti árufuvarozást is kíván végezni.

Korlátozással érvényes árufuvarozó-vállalkozói képesítést kaphat az a személy, és aki

  • kizárólag mezőgazdasági vontatót, lassú járművet és azokhoz kapcsolt pótkocsit, továbbá
  • 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó járművet üzemeltető gazdálkodó szervezetnél kíván szakmai irányítóként működni

A jegyzeteket a tanfolyam idejére ingyenesen biztosítjuk.

Vizsgára bocsátási feltétel: nincs

A vizsga tárgyai, módszere:

  • Jogi ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
  • Gazdasági, pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
  • Munkaügyi ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
  • Árufuvarozási ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
  • Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
  • Vámismeretek: tesztvizsga + szóbeli
  • Esettanulmány megoldása írásbeli

Áraink

Árufuvarozói vállalkozói (alapképzés): 240.000 Ft *
Árufuvarozói vállalkozói (továbbképzés): 175.000 Ft *

* A fent felsorolt tanfolyam és vizsgadíjaknak ÁFA tartalma nincs, mentes az adó alól az ÁFA tv. 85.§-a alapján. Az ár tartalmazza a tanfolyam és vizsgadíjat, illetve a bizonyítvány kiállításának díját.

A tandíjváltozás jogát fenntartjuk.

Érvényes 2020. október 06-tól.